Uppgifter om jordbrukarstöd som betalats år 2020 finns att få i Viputjänsten

26. januari 2021

I e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) ser jordbrukarna nu de stödbelopp som betalades till den egna gården i fjol samt uppgifter om eventuella kvittade återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder. Uppgifterna finns att få i menyn Gård i punkten Betalningshändelser.

Vyn över betalningshändelser är förnyad. I vyn är de uppgifter som ska uppges i beskattningen specificerade. En liknande specifikation finns nu också att få som utskrift från betalningshändelserna.

Livsmedelsverket postar inte längre sammandrag över utbetalda jordbrukarstöd till alla gårdar. Fram till år 2019 postades stödsammandragen i månadsskiftet januari – februari. I år postas sammandrag bara om en uppgift inte finns att få i Viputjänsten. Sådana uppgifter är

  • återkrav som har betalats med inbetalningskort eller tagits ut genom indrivning
  • för stora betalningar som återbetalats till stödtagaren
  • annullerade kvittningar av stödbetalningar och återbetalningar som hänfört sig till återkrav.

Ytterligare information till jordbrukarna:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Viputjänsten
Enhetschef Juha Kippo
040 714 5729

Stödsammandrag
Överinspektör Teemu Kitinoja
040 714 5808

Betalning av stöd
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi