Uppgifter om jordbrukarstöd som betalats år 2021 finns att få i Viputjänsten

26. januari 2022

I e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) ser jordbrukarna de stödbelopp som betalades till den egna gården i fjol samt uppgifter om eventuella kvittade återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder. Uppgifterna finns att få i menyn Gård i punkten Betalningshändelser.

I vyn över betalningshändelser är de uppgifter som ska uppges i beskattningen specificerade. En liknande specifikation finns nu också att få som utskrift från betalningshändelserna.

Livsmedelsverket postar inte längre sammandrag över utbetalda jordbrukarstöd till gårdar. Fram till år 2019 postades stödsammandragen i månadsskiftet januari–februari.

Ytterligare information till jordbrukarna:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Videon: Gårdens utbetalningshändelser (YouTube)

Ytterligare information till medierna:

Viputjänsten
Ledande informationssystemexpert Jussi Tuumi
040 012 6900

Stödsammandrag
Överinspektör Teemu Kitinoja
040 714 5808

Betalning av stöd
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi