Lagstiftning

De uppdaterade lagarna och förordningarna gällande flyghavre finns på JSM:s webbsidor och på Finlex.

  • Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002
  • Förordning om bekämpning av flyghavre 326/2002
  • Förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre, JSM:s föreskriftssamling nr 32/02
  • Förordning om flyghavre i utsädesproduktion, JSM:s föreskriftssamling nr 43/02