Blogg: Fodervallen är nu ännu grönare

11. maj 2023

”O heliga enfald!” konstaterade Hannele Sankari i slutet av 2020 när hon funderade på hur invecklad förenklingen av jordbrukarstöden är i Livsmedelsverkets blogg. Som exempel använde hon anmälan av vallar vid ansökan om åkerstöd. Hon räknade då upp 33 olika växtkoder, med vilka man i anmälan förutom själva vallväxten identifierar vilket stöd jordbrukaren ansöker om för den aktuella vallen.

Man har flera gånger bett mig skriva en text om hur den nya perioden för EU:s jordbrukspolitik förenklar stödsystemet, men papperet har förblivit blankt. Orsaken är – för att citera en kollegas jämförelse – att Finlands CAP-plan är som en lök: ju fler lager som skalas bort, desto mer vill man gråta.

Men när man kommer ner i de djupaste lagren märker man att något verkar ändå bli enklare.

Och det är att uppge vallväxter vid ansökan om åkerstöd. Istället för de 33 vallväxter som skulle anmälas på olika sätt kan en stadsfamilj som kör genom landsbygden denna midsommar endast beundra följande olika slags vallar längs vägarna:

  • Fodervall
  • Betesvall
  • Naturvårdsvall
  • Färdig gräsmatta
  • Gröngödslingsvall
  • Skyddsremsa
  • Skyddszon

Dessutom märker de mer skarpsynta att när åkern blir naturbete eller äng finns det bara två alternativ:

  • Naturbete och naturäng
  • Miljöavtalsareal, permanent gräsmark

Naturligtvis måste man ännu skilt anmäla utsädesproduktion för vallar. Av de här finns det åtta olika. Det finns alltså numera endast 17 olika vallar i stället för de tidigare 33 vallarna som ska anmälas.

Därtill finns det också några andra arealer som ser ut som vall, t.ex. olika mångfaldsväxter och grönträdor, men man kan säga att växtrepertoaren som en vanlig vallodlare behöver behärska nog minskade i denna reform. Dessutom har den gamla bekanta fleråriga torrhö-, ensilage- och färskfodervallen 2–5 år fått ett nytt namn. I fortsättningen heter den kort och gott fodervall.

Som fodervall uppges i fortsättningen även ettåriga och permanenta torrhö-, ensilage- och färskfodervallar. Likaså har man kombinerat ettåriga, fleråriga och permanenta betesvallar enbart till betesvallar och med motsvarande formel även sädesvallar. Vid ansökan om åkerstöd beslutar Viputjänsten om förhandsfyllningen av dessa nya vallväxter utifrån de växter som anmälts föregående år.

I tävlingen om förenkling av stödsystemet når denna rensning bland vallarnas namn naturligtvis inte upp till samma kategori som avvecklandet av systemet med stödrättigheter, men åtgärden går i alla fall i rätt riktning. Skål för fodervallen, i tävlingen om vilken växt som odlas mest i Finland kommer din framgång att vara garanterad.

Kirsti Tuumi.Kirsti Tuumi
ledande sakkunnig
enheten för systemutveckling av utvecklingsstöd