Blogg: Fötterna på jorden eller huvudet bland molnen? Utsikter för tillämpningsutvecklingen i samband med reformen av jordbrukspolitiken

9. mars 2021

Vi lever i spännande tider när det gäller utvecklingen av tillämpningen för jordbrukarstöd. Den nya perioden för EU:s jordbrukspolitik, CAP27, är under beredning. Enligt alla prognoser kommer stödsystemet att bli ännu mer komplicerat. Med tanke på planeringen av informationssystemen är tiden för genomförandet än en gång väldigt knapp.

Ändringarna i jordbrukarnas e-tjänst Vipu och i Stödtillämpningen som används av myndigheterna görs i ett informationssystem som togs i bruk 2014. Utöver planeringen av den kommande perioden pågår dessutom ett flertal utvecklingsprojekt och underhållsarbeten inom tillämpningsutvecklingen. Att upprätthålla och utveckla helheten kan jämföras med att fortlöpande restaurera och renovera en värdefull byggnad. Tillämpningarna är i intensiv användning och föremål för ändringsarbeten på en och samma gång. Av den anledningen riktas en mängd olika förväntningar och behov mot tillämpningsutvecklingen.

Strukturerna i skick

När det gäller att prioritera behoven har vi som rättesnöre att de utförda ändringarna ska vara till nytta för en så stor grupp användare som möjligt. Vi kan inte uppfylla alla önskemål, även om det ibland förmodas gå enkelt med modern teknik: människan reste ju till månen redan på 60-talet!

Vi prövar noggrant varje önskan om ändringar. En redan konstruerad del behöver årligt underhåll och utveckling för att behålla sin funktionsduglighet och flexibilitet. Varje ytrenovering har också en prislapp. I vilket fall som helst måste strukturerna hållas i skick, annars går det inte att göra små, kontinuerliga ändringar – för att inte tala om ändringsarbeten som är så omfattande som det nya systemet med jordbrukarstöd.

Det är inte alltid man lyckas med förhandsprövningen, och då blir stödsystemet alltför komplicerat. Orsakerna är ofta politiska. Så har det skett i Finland, till exempel med djurbidragen som varit i bruk redan länge. Den gamla grunden har redan i åratal byggts på med ny och ännu mer invecklad reglering. Många stödsökande är därför mycket förundrade över grunderna för djurstöd, senast när övervakningsresultaten är klara.  På grund av det komplicerade stödsystemet straffas dessutom finländska lantbruksföretagare i vissa situationer strängare än sina europeiska kolleger för de fel som upptäckts vid övervakningen. Det känns som om det bara inte lyckas att få en modern robotladugård att passa in i den här gamla båsladugården. Livsmedelsverket har därför föreslagit en totalrenovering av systemet med djurstöd, vilket skulle gagna såväl stödsökanden som förvaltningen. 

Helheten avgör

Människan reste visserligen till månen några gånger för fem decennier sedan, men sedan dess har det inte ansetts vara nödvändigt att fara dit. Vid byggandet av stödsystem går inte att börja med enstaka månfärder, även om den moderna teknologin skulle tillåta det. I stället måste vi hålla fötterna på jorden och kunna särskilja de teknologier med vilka vi bygger upp ett hållbart informationssystem som är förenligt med författningarna och stödjer genomförandet.

Jag, som har varit med om genomförandet av tidigare programperioder, hoppas att man i fråga om den kommande CAP27-periodens djurstöd och åkerstöd lägger ner tillräckligt med tid på att samordna villkoren innan de slås fast inom enskilda stödformer. Vårt mål är också i fortsättningen att det ska vara lätt för lantbruksföretagare att uträtta ärenden, även om stödsystemet i bakgrunden skulle bli allt svårare att ta till sig.

CAP27 bidrar utan tvekan till ökad komplexitet. Vi får dock samtidigt ett helt nytt element, monitorering, för att sköta ärenden mellan jordbrukaren och förvaltningen samt för att behandla stöden. Med monitorering avses att man följer med odlingsåtgärderna med hjälp av satellitbilder. Även om man inte heller här siktar så långt som mot månen, är det skäl att utnyttja tillgänglig satellitteknik för att lätta på jordbrukarnas administrativa börda. Jag passar nu samtidigt på att beställa nästa bloggtext om det här ämnet av min kollega, så får ni läsa mer om saken!

Ledande expert Kirsti Tuumi.Kirsti Tuumi
ledande expert
enheten för systemutveckling av jordbrukarstöd