Kunde just din djärva idé få din by att blomstra?

2. februari 2024

När befolkningen och servicen på landsbygden minskar skapar det utmaningar för boende- och företagsmöjligheterna i byarna. När tjänsterna rymmer iväg till centrumen hotar det vardagens smidighet och väcker också oro för säkerheten. Visste du att man ändå inte behöver underkasta sig detta? Kanske är det just din idé som är det geniala påfund som leder till en betydande förändring i din region. En ny metod att göra saker kanske faktiskt är bättre och smidigare och skapar förutsättningar för välbefinnande.

EU:s landsbygdsfinansiering gör det möjligt att ta utvecklingen av hembygden i egna händer. Din idé kan lyfta när du samlar ett handlingskraftigt team bakom den och utarbetar en konkret plan för hur idén ska genomföras. När utvecklingen sker systematiskt i samarbete med kompetenta partner kan den bära frukt långt in i framtiden. Det geniala påfundet kan ge upphov till en omfattande spiral av positiv utveckling.

Redan i några år har man inom landsbygdsutvecklingen fört väsen om smarta byar. Med smarta byar avses här djärva lösningar som förbättrar områdets hållbarhet och anpassningsförmåga utifrån lokala styrkor och möjligheter. Detta kan till exempel innebära nya sätt att tillhandahålla tjänster nära invånarna eller stärka säkerheten i glesbygden. För att utveckla sådana nya lösningar kan man få EU:s landsbygdsfinansiering från NTM-centralen eller Leader-gruppen i den egna regionen. NTM-centralerna och Leader-grupperna berättar mer om finansieringen och ger råd om hur man gör en ansökan.

Hur fungerar de smarta byarna i praktiken? I Joutsa har man till exempel tagit sig an säkerheten i vardagen: inom ett lokalt projekt har man bildat behändiga grannhjälpsgrupper och utvecklat byarnas frivilliga säkerhetsverksamhet för undantags- och störningssituationer. Grannhjälpsmodellen inkluderar skapandet av säkerhetsplan för byn, rekrytering och utbildning av frivilliga, inledandet av grannhjälpsverksamhet i byarna samt utveckling av ett kommunikationssystem som förbättrar tillgången till hjälp.

I Södra Karelen har projektfinansieringen använts för försök med rörlig service av olika slag. På landsvägarna i välfärdsområdet rör sig en sjukskötarmottagning som går under namnet Mallu-bilen, där man numera kan sköta till exempel uppföljningsbesök för kroniska sjukdomar, planerade patientnära INR-tester, injektioner och borttagning av stygn. Mallu kompletterar de fasta hälsostationernas tjänster och för dem nära kunden.

Detta är bara några exempel på smarta lösningar som skapar ett gott liv på landsbygden. Projekt som fokuserar på tryggande av service, utveckling och livskvalitet producerar i bästa fall attraktivitet och välmående i form av boende och arbetsplatser. Den smarta byn har dragnings- och hållningskraft, eftersom det är tryggt att bo där och vardagen rullar på.

Som ett resultat av projekten uppstår nya mötesplatser i vardagen som stärker sammanhållningen och gemenskapen. Genom digitalisering åstadkommer man ofta smartare och kanske mer flexibla sätt att göra saker. Försök med elektroniska tjänster och ny teknik öppnar många möjligheter som man inte nödvändigtvis ens tidigare har tänkt på. Genom försöken får man reda på vad som fungerar och vad som inte gör det.

I genomförandet av projektet smarta byar deltar minst två sammanslutningar, som till exempel kan vara byaföreningar, kommuner eller utvecklingsorganisationer. Med tanke på utvecklingen av idén är det bättre om flera aktörer med olika bakgrund deltar. Med hjälp av olika partnerskap förbättras kvaliteten på planeringen och beredningen. Partnerna kan vid genomförandet av projektet kombinera ekonomiska resurser, olika slags kompetens, yrkesskicklighet, lokalkännedom, tyst kunskap och nätverk. För det första skedet av beredningen av projektet kan man få 5000 euro i förberedelsepengar.

Syftet är att identifiera förutsättningarna för att trygga ett gott liv i området och tillsammans utarbeta en långsiktig plan med vilken förutsättningarna uppfylls. I planen är det möjligt att kombinera investeringar som man söker separat finansiering för. Begränsningen är att man inte kan få stöd till exempel för att sköta kommunens eller statens lagstadgade obligatoriska grundläggande uppgift.

I centrum av de smarta byarna står uppfinningsrika människor. Det kan vara just din modiga idé som inspirerar ditt område till att blomstra. De utmaningar som byar och kommuner på landsbygden står inför kan övervinnas tillsammans genom starka partnerskap.

Mer information om Smart by -samarbete

Ruusa Kangas

Ruusa Kangas
specialexpert
enheten för utvecklingsstöd