Blogg: Svart havre och annan humbug

22. oktober 2021

När en hästägare tar fram plånboken, finns det många som pratar strunt för att komma åt innehållet. Hästfodret botar alla sjukdomar och får hästen att uppföra sig perfekt, omvandlas till en enhörning och flyga med raket till månen.

När de är som bäst, är de utmärkta ordvalen i marknadsföringen glädjande. De får ändå inte vara osanna eller vilseledande för konsumenten. Ibland ser man lögnaktiga påståenden som är så överdrivna att man kan säga att de underskattar konsumenten. Hästägare är inte dumma.

Vad är svart havre?

En dag fick jag ett fall som gällde svart havre på mitt arbetsbord. Jag hade hört om svart havre, men de fantasifulla påståendena i marknadsföringen fick mig att undra vad svart havre egentligen är.

Svart havre är ett vanligt korn av havre i en svart kappa. Havren får absolut kallas för svart, för den är svart. Det är dock fråga om samma välbekanta havre som bara har svarta kläder.

Havre är havre. Svart havre (Avena sativa) är en variant av havre, dvs. vipphavre, (Avena sativa), som har svart skal. Eftersom det är fråga om samma art av havre, har de båda varianterna i genomsnitt samma näringsmässiga egenskaper. Svart havre har inga egenskaper som havre inte skulle ha, eftersom det är fråga om samma spannmål. De är endast olika till färgen.

Vad gick åt skogen?

Purrhavre (Avena strigosa) är en gräsart i släkten havre, lite på samma sätt som flyghavre. Purrhavre översätts ibland felaktigt "svart havre", eftersom växten på engelska kallas för "black oat"- Denna art av havre har väldigt små frön, och växten liknar även i övrigt mer flyghavre än vipphavre. Det är inte sannolikt att purrhavre skulle säljas i stor omfattning i Finland.

Hur hantera humbug?

Situationer som motsvarar den med svart havre är vanliga. Vanliga foderprodukter omvandlas till mirakelörter som helar djuret, särskilt när produkten marknadsförs till hästarnas ägare.

Men läkemedel är läkemedel och foder är foder. Foder får marknadsföras för ett särskilt näringsbehov endast på mycket vägande grunder. Aldrig som botemedel för en sjukdom. Om du möter humbug som överskrider allt sunt förnuft, använd den makt som du har som konsument. Rösta med din portmonnä.

Nora Mäntysaari
överinspektör
fodersektionen
Twitter: @noramantysaari, @Rehufeed

Nora Mäntysaari