Offentliga delgivningar och kungörelser

Offentliga delgivningar

Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos Livsmedelsverket och ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på Livsmedelsverkets webbplats. Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I meddelandet ska dessutom nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

 

Kungörelser

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2021