Livsmedelsverket som arbetsgivare

Flexibelt arbete

Du kan arbeta flexibelt och på flera orter. Distansarbete är möjligt i de flesta uppgifterna. Tack vare vår modell för flexibelt arbete kan du börja och avsluta arbetsdagarna och smidigt periodisera arbetet enligt arbetssituationen.

Kompetensutveckling och arbetshälsa

Vi är måna om kompetensutvecklingen och personalens arbetshälsa.

Vi använder mångsidigt olika former av kompetensutveckling enligt 70-20-10-modellen. Vi betonar lärande i det dagliga arbetet och lärande utifrån erfarenhet, eftersom vi ser att det ger merparten (70 %) av kompetensutvecklingen. Den stöds också av att man lär sig av andra, delar med sig av sina erfarenheter och bildar nätverk (20 %). Formella utbildningar, coachningar och seminarier (10 %) kryddar kompetensutvecklingen.

Som stöd för arbetshälsan erbjuder vi, utöver intressanta uppgifter och flexibelt arbete, en motions- och kulturförmån, subventionerad lunch samt omfattande företagshälsovårdstjänster och statens semesterförmåner.

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2023