Livsmedelsverket som IT-hus

Livsmedelsverket är ett förvånansvärt stort programvaruhus som i nationell skala gör systemutveckling med betydande volym. Datasystemen stödjer skötseln och utvecklingen av de lagstadgade uppgifterna både vid ämbetsverket och i vidare bemärkelse inom förvaltningsområdet. Dessutom ger de kunderna möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt. Livsmedelsverkets uppgiftsfält är omfattande och komplicerat och till följd av detta är även de program som stödjer verksamheten omfattande och komplicerade.

Vi bygger största delen av programmen själva från början. Inom Livsmedelsverkets digitala tjänster arbetar cirka 160 IT-proffs. Ungefär lika många personer arbetar i programvaruföretag som fungerar som våra partner. Dessutom sysselsätter programvaruutvecklingen affärsverksamhetsexperter från olika delar av ämbetsverket.

Vi har organiserat verksamheten i produktgrupper utifrån ett produktbaserat tänkande. I det produktbaserade tänkandet ligger tyngdpunkten på programmens hela livscykel i stället för på enskilda projekt. Dessutom håller vi fast vid en enhetlig teknikarkitektur.

Blev du intresserad? Läs mer i vår blogg Är Livsmedelsverket ett programvaruhus? (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2023