Livsmedelsverkets personal

Vi har 1060 anställda.

Följande grafer berättar mer om personalen.

Utbildningsnivå; Högre högskolenivå 48%, Lägre högskolenivå 21%, Forskarutbildning 11%, Lägsta högre nivå 8%, Andra stadiet 12%.

Åldersfördelning:Under34 år 11%, 35-54 år 60%,Över 55 år 29%.

Typer_av_anställing.png

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024