Eveliina Viitanen

ledande expert

materiellt bistånd ur ESF+ -fonden, EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder