Anna-Kaisa Airaksinen

Foderkontrollens kontaktuppgifter

Uppgiftsområden:

  • övervakning av import av foder och inrikes marknadshandel
  • marknadsövervakning
  • RASFF