Foderkontrollens kontaktuppgifter

Kontakt fodersektionen:

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Personal

Foderkontrollens kontaktuppgifter

Uppgiftsområden:

 • övervakning av import av foder och inrikes marknadshandel
 • marknadsövervakning
 • RASFF

Uppgiftsområden:

 • tillsyn över foderanläggningar
 • registrering och godkännande av aktörer inom fodersektorn

Uppgiftsområden:

 • tillsyn över foderanläggninga
 • tillsyn av primärproduktionen inom foderindustrin

Uppgiftsområden:

 • statistik, rapporter och årsredovisningar
 • tillsyn över foderanläggninga

Uppgiftsområden:

 • tillsyn över foderanläggninga
 • användningen av animaliska biprodukter i djurfoder
 • kontroll av genetiskt modifierat foder
 • kontroll av ekologiskt foder

Uppgiftsområden:

 • tillsyn över foderanläggninga
 • registrering av aktörer inom foderindustrin
 • kontroll av transportutrustning

Uppgiftsområden:

 • produktkontroll av foderproduktion för livsmedelsproducerande djur
 • kontroll av foderimport och handel på den inre marknaden (1:e suppleant)

Uppgiftsområden:

 • kontroll och villkorlighet av primärproduktionen inom foderindustrin
 • frågor som gäller den permanenta kommittén för djurfoder
 • fodertillsatser
 • märkning av foder
 • koordinering av ELY- och VASU-myndigheter

Uppgiftsområden:

 • tillsyn över foderanläggninga
 • användningen av animaliska biprodukter i djurfoder
 • Elmo och Touko saker

 

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2023