Agera innan det är för sent – börja använda Suomi.fi-fullmakt nu

27. november 2020

Senast nu är det dags att byta rättigheterna i Katso-tjänsten till Suomi.fi-fullmakter, så att det går att uträtta ärenden elektroniskt i Livsmedelsverkets och andra myndigheters elektroniska ärendehantering också nästa år. Det brådskar med att få saken i ordning, framför allt när det gäller kommuner, läroanstalter, en del föreningar och andra organisationer vars uppgifter inte finns med i handels- eller föreningsregistren eller FODS. De här organisationerna måste till först göra en ansökan om fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande innan de kan göra upp ärendefullmakter i Suomi.fi. Behandlingstiden för fullmaktsansökningar är för tillfället 2–3 veckor.

Skatteförvaltningens Katso-auktorisering tas ur bruk 31.12.2020. Rättigheterna i Katso-tjänsten har använts i Livsmedelsverkets e-tjänster för att en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt för ett företags, en förenings eller någon annan organisations räkning. I fortsättningen används Suomi.fi-fullmakt för samma ändamål. Suomi.fi-fullmakterna används redan i e-tjänsterna Hyrrä och Nekka. E-tjänsten Livsmedelsanmälningar övergår till att använda Suomi.fi-fullmakt i december (vecka 51).

Så här gör du upp Suomi.fi-fullmakter

Om uppgifterna om en organisation kan hämtas från handelsregistret eller FODS, kan den person som har rätt att teckna organisationens namn uträtta ärenden elektroniskt i organisationens namn utan särskilda fullmakter. Också när det gäller sådana föreningar för vilka bara en namntecknare har förts in i föreningsregistret, kan personen som har rätt att teckna föreningens namn uträtta ärenden elektroniskt i föreningens namn utan särskilda fullmakter. Om man vill befullmäktiga en person som saknar namnteckningsrätt att uträtta ärenden för organisationen, ska personen som har rätt att teckna organisationens namn göra upp fullmakter i Suomi.fi.

Hyrrä: Anvisning om befullmäktigande i Suomi.fi

Nekka: Anvisning om befullmäktigande i Suomi.fi

Så här gör du ansökan om fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

En fullmakt kan inte göras upp direkt i Suomi.fi-tjänsten i följande fall:

  • om organisationen inte är införd i handelsregistret eller FODS (till exempel kommuner, läroanstalter, församlingar och stiftelser)
  • om det i föreningens stadgar står att flera personer tillsammans ska teckna föreningens namn.

I dessa fall ska organisationens representant till först göra upp ansökan om fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Ansökan om fullmakt bör skickas så snart som möjligt till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, om man vill undvika ett avbrott i ärendefullmakterna vid årsskiftet.

Hyrrä: Anvisning om uppgörandet av ansökan om fullmakt

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper med att göra upp Suomi.fi-fullmakten, tfn 0295 020 500.

Tjänsten Livsmedelsanmälningar övergår till Suomi.fi-fullmakt i december (vecka 51)

Livsmedelsverket har som mål att de som använder e-tjänsten Livsmedelsanmälningar ska kunna övergå till att använda Suomi.fi-fullmakt uppskattningsvis i december 2020 (vecka 51).

Användarna av e-tjänsten Livsmedelsanmälningar kan redan göra upp fullmakterna i Suomi.fi så att de genast fungerar i e-tjänsten Livsmedelsanmälningar när ändringarna av e-tjänsten är gjorda. Fullmaktskoderna som behövs i e-tjänsten Livsmedelsanmälningar är:

  • Göra livsmedelsanmälningar – gör det möjligt att uträtta ärenden för ett företags räkning: göra upp anmälningar och läsa företagets alla anmälningar
  • Läsa livsmedelsanmälningar – gör det möjligt att i begränsad utsträckning uträtta ärenden för ett företags räkning: göra upp anmälningar och läsa anmälningar som den befullmäktigade själv har gjort.

Vi ger senare närmare information om ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakt i tjänsten Livsmedelsanmälningar.

Ytterligare information om Suomi.fi-fullmakter

FöretagsFinland -telefontjänsten, tfn 0295 020 500

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anvisningar

Anvisningar för specifika e-tjänster

Ytterligare information vid Livsmedelsverket

Övergång till Suomi.fi -fullmakt i e-tjänsten Hyrrä: Informationssystemexpert Merja Pahkasalo, tfn 040 517 7939, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Övergång till Suomi.fi-fullmakt i e-tjänsten Nekka: koulujakelu@ruokavirasto.fi

Övergång till Suomi.fi-fullmakt i e-tjänsten Livsmedelsanmälningar: Specialplanerare Sari Mäkilä, tfn 040 833 2893, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi