Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter

19. mars 2020

Livsmedelsverket har på sina webbsidor ruokavirasto.fi/sv/korona samlat information om coronaviruset och om hur de åtgärder som viruset orsakar inverkar på verkets uppgifter. På webbsidorna hittar du information om hantering av livsmedel, verksamheten i livsmedelsföretag, djurhälsa och stöd.

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder även i undantagsförhållanden.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterar kontinuerligt informationen på sin webbplats om coronaviruset, om hur man skyddar sig mot viruset och om de symtom som viruset ger upphov till.