Hur poststrejken inverkar på Livsmedelsverkets verksamhet

8. november 2019

Postens utdelningstjänster strejkar 11–24.11.2019. Poststrejken har vissa verkningar som Livsmedelsverkets kunder och samarbetspartner har skäl att beakta.

Paket med prover bör skickas via Matkahuolto

Under poststrejken kan det förekomma störningar i pakettjänsterna. Livsmedelsverkets laboratorietjänster önskar att kunderna skickar sina paket med prover via Matkahuolto. Matkahuolto fungerar normalt.
Brådskande prover som väger högst 2 kg kan du medan poststrejken pågår skicka till Kuopio eller Helsingfors i gulsvartrandiga lådor som expressvar-försändelser. Portobeteckningen ”Mottagaren betalar portot” ska finnas uppe till höger på försändelsens framsida. Lådan ska föras till Posten och där ska man be att få en express-streckkodsdekal och en särskild expressbrevdekal. Se mallbilden som visar en färdig låda

Fakturor behandlas inte under strejken

Livsmedelsverket fakturerar inte kunder medan strejken pågår. Om strejken avslutas tidigare än meddelat, återgår Livsmedelsverket till den normala faktureringstidtabellen.

Hur poststrejken inverkar på postningar som har med stöd att göra

Stöd för landsbygdsutveckling är det bäst att i första hand söka elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä. De som har lämnat in en e-ansökan får också beslutet på elektronisk väg. Om e-ansökan inte är möjlig av någon orsak, gör sökanden klokt i att ge in sin pappersansökan direkt till NTM-centralen eller Leadergruppen. Man kan komma överens med NTM-centralen eller Leadergruppen om inlämningssättet.

Om en ansökan om företags- eller projektstöd redan har skickats iväg per post är det bra om sökanden kontrollerar hos NTM-centralen eller Leadergruppen att ansökan har kommit fram och först därefter påbörjar projektet på egen risk. Ansökan blir anhängig först när NTM-centralen eller Leadergruppen har kontrollerat att kraven för anhängiggörande är uppfyllda.

När det gäller jordbruksinvesteringar ger poststrejken upphov till dröjsmål i leveransen av stödbeslut i pappersform. En sökande som har ansökt om stöd i e-tjänsten Hyrrä får också beslutet elektroniskt i Hyrrä. Man får börja genomföra jordbruksinvesteringar först efter att ett positivt stödbeslut har fattats.

I fråga om stöd för landsbygdsutveckling och jordbrukarstöd har NTM-centralerna och samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning instruerats att återkravsbeslut inte ska fattas under poststrejken eftersom besluten och inbetalningskorten inte når fram till kunderna.

Under strejken postas varken brev för hörande som gäller jordbrukarstöd eller beslut om stöd, förbindelser och avtal. Likaså postas inte begäranden om handlingar som hänför sig till dokumentkontrollen vintertid.

Ytterligare information: takaisinperinta@ruokavirasto.fi

Andra postningar som rör jordbrukarstöd: mirva.kauppinen@ruokavirasto.fi