Försäkra dig om att du också framöver kan uträtta ärenden för din organisations räkning – övergå till att använda Suomi.fi-fullmakt senast i höst

28. september 2020

Skatteförvaltningens Katso-auktorisering tas ur bruk 31.12.2020. Katso-auktoriseringen har använts inom Livsmedelsverkets e-tjänster för ett en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt för ett företags, en förenings eller någon annan organisations räkning.

Så här byter du till Suomi.fi-fullmakt

De användare av Livsmedelsverkets e-tjänster Nekka och Hyrrä vars organisationsuppgifter är införda i handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) kan byta Katso-auktoriseringen till Suomi.fi-fullmakt genom att göra en ändring på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter. En person som har rätt att teckna organisationens namn loggar in i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi med sina egna personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort. I tjänsten Fullmakter kan en person med namnteckningsrätt bemyndiga andra personer att uträtta ärenden i organisationens namn.

Anvisningar för e-tjänsterna:

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd om uppgörandet av Suomi.fi-fullmakt, tfn 0295 020 500.

Om en organisation inte är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS (exempelvis kommuner, läroanstalter, församlingar), kan fullmakten göras upp i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Anvisningar om tjänstemannabefullmäktigande

Tjänsten Livsmedelsanmälningar övergår till Suomi.fi-fullmakt i november

Livsmedelsverket har som mål att de som använder e-tjänsten Livsmedelsanmälningar ska kunna övergå till att använda Suomi.fi-fullmakt uppskattningsvis i november 2020. Användarna av e-tjänsten Livsmedelsanmälningar kan redan nu göra upp fullmakterna i Suomi.fi, så att de genast fungerar i e-tjänsten Livsmedelsanmälningar när ändringarna av e-tjänsten är utförda. Fullmaktskoderna är Göra livsmedelsanmälningar och Läsa livsmedelsanmälningar. Vi kommer senare att informera närmare om ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakt i tjänsten Livsmedelsanmälningar.

Ytterligare information om Suomi.fi-fullmakten

FöretagsFinland-telefontjänsten, tfn 0295 020 500

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas meddelande 25.8.2020

Ytterligare information vid Livsmedelsverket

Övergång till Suomi.fi -fullmakt i e-tjänsten Hyrrä: Informationssystemexpert Merja Pahkasalo, tfn 040 517 7939, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Övergång till Suomi.fi-fullmakt i e-tjänsten Nekka: Överinspektör Jenni Anttila, tfn 050 465 8791, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Övergång till Suomi.fi-fullmakt i e-tjänsten Livsmedelsanmälningar: Specialplanerare Raija Thessman, tfn 040 841 9605, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi