Poststrejken är över

29. november 2019

Poststrejken är över. När poststrejken inleddes informerade Livsmedelsverket sina kunder och samarbetsparter om strejkens verkningar. Verksamheten återgår stegvis till den normala.

Sändandet av fakturor börjar

Livsmedelsverket återgår till normal faktureringstidtabell.

Verkningarna för postningar som rör stöd

Om en sökande av företags- eller projektstöd har skickat in sin pappersansökan per post, i stället för att ansöka elektroniskt så som i första hand rekommenderas, bör sökanden säkerställa hos NTM-centralen eller Leadergruppen att ansökan har kommit fram innan han eller hon påbörjar projektet på egen risk. Ansökan blir anhängig först när NTM-centralen eller Leadergruppen har kontrollerat att ansökan uppfyller kriterierna för anhängiggörande.

När det gäller jordbruksinvesteringar kan det ännu förekomma dröjsmål i sändningarna av stödbeslut på papper till följd av den anhopning som poststrejken orsakat. Om sökanden har ansökt elektroniskt om stödet i e-tjänsten Hyrrä, får han eller hon också beslutet på elektronisk väg i e-tjänsten. En jordbruksinvestering får inte påbörjas förrän ett jakande stödbeslut har fattats.

I fråga om utvecklingsstöd för landsbygden och jordbrukarstöd har NTM-centralerna och samarbetsområdena för kommunens landsbygdsförvaltning fått instruktioner om att man får börja posta brev om hörande och beslut som rör återkrav från och med 4.12.2019.

Likaså inleds postningarna av brev om hörande, stödbeslut, förbindelsebeslut och avtalsbeslut som gäller jordbrukarstöd samt begäran om dokument för dokumentkontroll vintertid från och med 4.12.2019.

Mer information om postningar av beslut om återkrav:
takaisinperinta@ruokavirasto.fi

Mer information om postningar av beslut om jordbrukarstöd:
Specialsakkunnig Mirva Kauppinen, mirva.kauppinen@ruokavirasto.fi

Verkningarna för postningar som gäller djurregistren

Anmälningar till djurregistren kan göras per post, men bered dig på att försändelserna samlas på hög till följd av strejken. Också de anmälningar som gjorts med blanketter ska vara framme hos kundtjänsten inom utsatt tid.  Mer information om hur postningen av brev avancerar finns på Postis webbplats.

Kontaktinformation till kundtjänsten

Posti har informerat om strejkens verkningar på sin hemsida  https://www.posti.fi/foretag/hjalp-och-stod/meddelanden/