Nationella jordbruksinvesteringar

I det här registret kan du bläddra i uppgifter om nationellt finansierade statliga stöd (investeringar) på över 60 000 euro för primärproduktion inom jordbruket. Offentliggörandet av uppgifterna baserar sig på den skyldighet att iaktta öppenhet som härrör från EU:s bestämmelser om statligt stöd.

Uppgifterna i registret kommer från ett informationssystem som Livsmedelsverket administrerar och de uppdateras en gång om dygnet.

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2021