Öppen information

På de här sidorna hittar du information om stöd som anknyter till utveckling av jordbruket och landsbygden. Du kan begära behövliga uppgifter ur register som upprätthålls av Livsmedelsverket genom en särskild begäran om utlämnande av uppgifter där du kan specificera vilka uppgifter du behöver.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2024