Pikantti-extranät

Pikantti -extranätet är en sluten nättjänst som är avsedd för myndigheter och andra intressegrupper som Livsmedelsverket styr och bedriver samarbete med. Pikanttis adress är https://pikantti.ruokavirasto.fi

För att använda Pikantti krävs ett individuellt användarnamn och lösenord

Logga in i Pikantti med Åtkomstkontrollens användarnamn och det lösenord du själv skapat i inloggningsskedet. På instruktionsvideon får du råd om hur du skapar lösenordet och loggar in i tjänsten.

Gör så här om du ännu inte har något användarnamn till Åtkomstkontrollen:

  • Tjänsteman eller tjänsteinnehavare inom jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förvaltningsområde eller anställd i en Leadergrupp: Be din chef (eller er organisations IAM-ansvarige) att spara dina uppgifter i Åtkomstkontrollen. Om du själv är chef och det är oklart att få inloggningsuppgifter, kontakta supporten för Åtkomstkontroll (kontaktinformation nedan).
  • Tjänsteman eller tjänsteinnehavare inom ett annat förvaltningsområde än JSM:s: Fyll i den här registreringsblanketten, så att vi kan spara dina uppgifter i Åtkomstkontrollen.
  • Andra än tjänstemän eller tjänsteinnehavare såsom auktoriserade inspektörer och provtagare samt medlemmar i projekt och samarbetsgrupper: Fyll i den här registreringsblanketten, så att vi kan spara dina uppgifter i Åtkomstkontrollen.

I och med registreringen får du Åtkomstkontrollens användarnamn med e-post (t.ex. mall@ely-keskus.fi). Du behöver inte logga in i Åtkomstkontrollen eller ansöka om användarrättigheter från den. Lägg ändå användarnamnet på minnet.

Vänta en liten stund. Ditt användarnamn kopieras automatiskt från Åtkomstkontrollen till Pikantti inom cirka en timme.

Användarstöd

Användarrättigheterna till Pikantti sköts på adressen paasynhallinta@ruokavirasto.fi (Åtkomstkontroll).

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2022