Driftsavbrott i e-tjänsterna 18–20.2.2022

15. februari 2022

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 18.2 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 21.2 kl. 8.

Avbrottet hindrar åtkomst exempelvis till följande tjänster:  

  • Ansökningstjänsten för import- och exportlicenser
  • Djurregistret (får-, get- och svinregistret)
  • Hyrrä
  • Lupanet
  • Mjölkregistret
  • Nekka
  • Touko
  • Veterinärregistret
  • Vipu

Utöver Livsmedelsverkets e-tjänster berörs även en del av jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdes e-tjänster av driftsavbrottet.

Vi beklagar olägenheterna som orsakas av avbrottet.