Driftsavbrott i e-tjänsterna 26–28.5.2023

24. maj 2023

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 26.5 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 29.5 kl. 8.

Avbrottet hindrar åtkomst exempelvis till följande tjänster: 

 • Ansökningstjänsten för import- och exportlicenser
 • Djurregistret (får-, get- och svinregistret)
 • Hyrrä
 • Ilppa
 • Lupanet
 • Mjölkregistret
 • Nekka
 • Touko
 • Veterinärregistret
 • Vipu
 • Vipumobil (mobilapp)

Utöver Livsmedelsverkets e-tjänster berörs även en del av jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdes e-tjänster av driftsavbrottet.

Vi beklagar olägenheterna som orsakas av avbrottet.