Driftsavbrott i e-tjänsterna 5–7.2.2021

1. februari 2021

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 5.2 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 8.2 kl. 8.

Avbrottet hindrar åtkomst till följande tjänster:  

  • Ansökningstjänsten för import- och exportlicenser
  • Djurregistret (får-, get- och svinregistret)
  • Hyrrä
  • Lupanet
  • Mjölkregistret
  • Nekka
  • Touko
  • Veterinärregistret
  • Vipu

Utöver Livsmedelsverkets e-tjänster berörs e-tjänsterna inom hela jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde av driftsavbrottet.

Vi beklagar olägenheterna.