Driftsavbrott i e-tjänsterna 6–8.9.2019

4. september 2019

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från fredag till söndag 6–8.9.2019. Avbrottet hindrar åtkomst till följande tjänster:

  • Veterinärregistret
  • Djurregistret
  • Djurhållarregistret
  • Hyrrä
  • Nekka
  • Touko
  • Vipu

Utöver Livsmedelsverkets e-tjänster berörs e-tjänsterna inom hela jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde av driftsavbrottet. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen.

Avbrottet börjar fredag 6.9 klockan 16.15. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 9.9 kl. 8.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar.