Driftsavbrott i e-tjänsterna 8.–10.11.2019

6. november 2019

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från fredag till söndag 8.–10.11.2019. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen.

Avbrottet hindrar åtkomst till följande tjänster:

  • Ansökningstjänst för import- och exportlicenser
  • Djurregistret
  • Djurdatasystemet
  • Hyrrä
  • Lupanet
  • Nekka
  • Touko
  • Veterinärregistret
  • Vipu

Utöver Livsmedelsverkets e-tjänster berörs e-tjänsterna inom hela jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde av driftsavbrottet.

Avbrottet börjar fredag 8.11 klockan 16. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 11.11 kl. 8.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar.