Blanketter för rovdjursskador och hjortdjursskador

Genvägar:

Rovdjursskador

Skador på odling, djur och lösöre

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som utför terrängundersökningen svarar för ifyllandet av värderingsinstrumentet.

Skador på ren

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som utför terrängundersökningen svarar för ifyllandet av värderingsinstrumentet.

Hjortdjursskador

Skada på odling och husdjur

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som utför terrängundersökningen svarar för ifyllandet av värderingsinstrumentet.

Skogsskador (Finlands skogscentral)

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2022