Sammanfattning av hållbarhetsrapporten för år 2022

Livsmedelsverkets arbete med hållbarhet fortsatte under år 2022 i det förberedande programmet för hållbar utveckling. Vid utarbetandet av föregående hållbarhetsrapport för år 2021 uppmärksammade man att det genomfördes många olika åtgärder inom Livsmedelsverket för hållbar utveckling, men att det saknades en systematisk granskning och tydliga mål. I projektet ville man integrera hållbar utveckling i Livsmedelsverkets dagliga verksamhet, säkerställa främjandet av hållbar utveckling, spårbarhet samt kommunikation om detta. Intressentgrupper bjöds också in för att bidra till projektet.

Det görs enormt mycket arbete inom verket för att främja hållbarhet. I denna rapport lyftes LUMO-projektet fram som exempel som främjar biologisk mångfald, statens näringsdelegations (VRN) omfattande arbete som gör upp rekommendationer för hälsosam mat och främjar bland annat företagens kostförpliktelser samt verkets arbete för att upprätthålla försörjningsberedskapen.

Man uppnådde en minskning av verkets ekologiska fotavtryck genom miljösystemet Green Office vid WWF. Det har skett en tydlig förbättring i arbetet med att följa upp mål och förbättra identifiering av indikatorer och möjligheter till påverkan. Under våren 2022 tilldelade WWF miljöcertifikatet till Livsmedelsverkets huvudkontor i Seinäjoki. Även personalkommunikation, utbildning och evenemang relaterade till ekologisk hållbarhet ökade vid verket. Man utvecklade och genomförde inköpsverksamheten enligt de upprättade riktlinjerna: vi leder och genomför inköp på ett målinriktat och planerat sätt, vi gör funktionella inköp som främjar innovation och vi gör ansvarsfulla inköp. Personalens välbefinnande stöddes på olika sätt och det var en hög prioritering även under den stramare ekonomiska situationen.

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023