Arbetsplatser

Våra uppgifter vid Livsmedelsverket är såväl nationella som internationella. Vi arbetar interaktivt i ett omfattande samarbetsnätverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och idkar nära samarbete med andra EU-medlemsstater och med EU:s organ.

Vi utför ett arbete som

  • är ändamålsenligt organiserat
  • har sporrande ledning
  • utmanar till sakkunskap
  • är socialt belönande.

Vi satsar på utveckling och ledning av kompetensen samt på ett högklassigt chefskap.

Hos oss arbetar bland annat sakkunniga med bred expertis på djursjukdomar och jord- och skogsbruk, kunniga personer på livsmedelssäkerhetens och livsmedelstillsynens område och yrkesmän inom köttbesiktning och slakterihygien.

Verksamheten vid vårt ämbetsverk omfattar hela Finland:

  • verksamhetsställen på nästan 20 orter
  • huvudkontoret i Seinäjoki
  • största verksamhetsstället i Helsingfors
  • andra stora verksamhetsställen: Loimaa, Kuopio och Uleåborg
  • på orter med slakterier runtom i Finland arbetar ungefär 100 personer med köttbesiktningsuppgifter.

Lediga arbetsplatser

Vi annonserar ut lediga arbetsplatser i tjänsten valtiolle.fi. Livsmedelsverkets lediga arbetsplatser hittas i tjänsten med ID-numret eller tjänstebeteckningen. I tjänsten Valtiolle.fi kan du också lämna in en öppen ansökan. Du kan använda tjänstens sökvakt för att följa med de lediga arbetsplatserna.

Praktikplatser

Vi erbjuder årligen praktikplatser för ett tiotal högskolepraktikanter.

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2022