Kommunikation

Livsmedelsverkets kommunikation hjälper medierna att finna den information och de experter som de behöver. Kontakta oss då du behöver information om vår verksamhet eller någon att intervjua för din artikel.

Kontaktuppgifter - kommunikation

Grafiskt material och bilder

Du kan ladda ner Livsmedelsverkets grafiska material och bilder från material- och bildbanken. I tjänsten finns logor för webb- och tryckändamål samt bilder på ledningen. Ingen registrering behövs för tjänstens öppna data. 

Material- och bildbank

Logotypen för Livsmedelsverket Bordet är dukat avspeglar den långa raden av verkets olika uppgifter och serviceorientering: hela livsmedelskedjan från jord till bord och tillbaka, levande landsbygd, städer och företagsamhet, bred expertis och forskning. I logotypen kan man se olika element, till exempel en tallrik, en väg, en åker, dna, nötkreatur, årsskott av gran, ax och solen.

Livsmedelsverkets logotyp består av ett märke och en titel. I den primära logotypen står titeln på tre språk. Logotypen finns i flera olika versioner för olika användningsändamål. De mest använda grundversionerna finns på den här sidan (kontorsprogram):

Separata fonter används i olika kontexter: Brandon Grotesque i logotypens titel, MR Eaves XL i tryckalster, Roboto på webbsidor och Calibri vid kontorsanvändning.

De huvudsakliga färgerna för Livsmedelsverket är blåbär, halm och hallon som ger en bild av säkerhet, expertis och service. Utöver dem används nio sinsemellan likvärdiga stödfärger.

Livsmedelsverkets logotyp är ett registrerat varumärke. Det ger Livsmedelsverket ensamrätt att använda logotypen och logon används bara i anslutning till Livsmedelsverkets verksamhet och tjänster. Tillstånd att använda logotypen i andra sammanhang måste alltid begäras av verket.

Ytterligare information: Livsmedelsverkets kommunikation

Verkets namn på olika språk

Finnish

Ruokavirasto

Swedish

Livsmedelsverket

Northern Sami

Suoma biebmobearráigeahčču

English

Finnish Food Authority

German

Finnische Lebensmittelbehörde

French

Autorité alimentaire finlandaise

Russian

Финляндское агентство продовольствия

Spanish

Agencia Finlandesa de Alimentos

Portuguese

Agência Finlandesa de Alimentos

Estonian

Soome Toiduamet

Chinese

芬兰食品局

Japanese

フィンランド食料局Ruokavirasto

Korea

핀란드 식품 안전청

 

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023