Livsmedelsverkets år 2023

Ekonomi
Verksamhetens kostnader 132,4 miljoner
Personalkostnader 73,1 miljoner
Köp av tjänster 54,6 miljoner
Driftskostnader netto 88,7 miljoner
Lokalhyror 7,6 miljoner

Finansiering av omkostnader
Budgetfinansiering 71 %
Avgiftsbelagd verksamhet och annan finansiering 29 %

Personal
1027 årsverken
Sjukskrivningsdagar 9,8 arbetsdagar/årsv.
Medelålder 48,4
Arbetstillfredsställelse (1–5) 3,66

Utbildningsnivå
Högre högskoleutbildning 48 %
Lägre högskoleutbildning 20 %
Forskarutbildning 12 %
Annan utbildning 20 %

Betalda stöd
Jordbruk och utveckling av landsbygden 2,13 miljarder, varav andelen odlarstöd 1,9 miljarder.

E-tjänstens driftssäkerhet
99,2–100 %

Tillsyn och kontroller
Livsmedelssäkerhet 3356 st.
Djurens hälsa och välfärd 3011 st.
Växtproduktion 18 717 st.
Köttbesiktning 385 (milj. kg)

Kundupplevelse
3,14/4,0

Forskning
Refererade vetenskapliga publikationer 51 st.
Andra vetenskapliga publikationer 38 st.

ruokavirasto.fi
2,1 miljoner unika besökare
10,2 miljoner innehållsvisningar

Laboratorieundersökningar
Totalt 419 775 st.
Livsmedelssäkerhet 159 474 st.
Djurens hälsa och välfärd 202 876 st.
Förutsättningar för växtproduktion och växtproduktion 57 425 st.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2024