Livsmedelsverkets år 2021

Ekonomi
Verksamhetens kostnader 120 miljoner
Personalkostnader 64,8 miljoner
Köp av tjänster 51,1 miljoner
Driftskostnader netto 77,2 miljoner

Finansiering
Budgetfinansiering 68 %
Avgiftsbelagd verksamhet och annan finansiering 32 %

Personal
998 årsverken
Sjukskrivningsdagar 8 arbetsdagar/årsv.
Medelålder 47,7
Arbetstillfredsställelse (1–5) 3,61

Utbildningsnivå
Högre högskoleutbildning 48 %
Lägre högskoleutbildning 21 %
Forskarutbildning 10 %
Annan utbildning 21 %

Betalda stöd
Jordbruk och utveckling av landsbygden 2 miljarder, varav andelen odlarstöd 1,74 miljarder.

E-tjänstens andel
Arealbaserade stöd 95 %
Företags-, projekt- och strukturstöd 94 %

E-tjänstens driftssäkerhet
99–100 %

Tillsyn och kontroller
Livsmedelssäkerhet 2719 st.
Djurens hälsa och välfärd 2064 st.
Växtproduktion 20 574 st.
Köttbesiktning 407 (milj. kg)

Uppdaterade och nya tillsynsanvisningar
Livsmedelssäkerhet 249 st.
Djurens hälsa och välfärd 65 st.
Växtproduktion 30 st.

Forskning
Refererade vetenskapliga publikationer 52 st.

ruokavirasto.fi
2,5 miljoner unika besökare
11,4 miljoner innehållsvisningar

Laboratorieundersökningar
Totalt 420 767 st.
Livsmedelssäkerhet 181 915 st.
Djurens hälsa och välfärd 194 043 st.
Förutsättningar för växtproduktion och växtproduktion 44 809 st.

Sidan har senast uppdaterats 21.3.2022