Livsmedelsverkets år 2022

Ekonomi
Verksamhetens kostnader 128,1 miljoner
Personalkostnader 70,0 miljoner
Köp av tjänster 55,1 miljoner
Driftskostnader netto 90,9 miljoner

Finansiering
Budgetfinansiering 68 %
Avgiftsbelagd verksamhet och annan finansiering 32 %

Personal
1035,7 årsverken
Sjukskrivningsdagar 10,6 arbetsdagar/årsv.
Medelålder 48,1
Arbetstillfredsställelse (1–5) 3,68

Utbildningsnivå
Högre högskoleutbildning 48 %
Lägre högskoleutbildning 21 %
Forskarutbildning 11 %
Annan utbildning 20 %

Betalda stöd
Jordbruk och utveckling av landsbygden 2 miljarder, varav andelen odlarstöd 1,75 miljarder.

E-tjänstens andel
Arealbaserade stöd 95 %
Företags-, projekt- och strukturstöd 98 %

E-tjänstens driftssäkerhet
98,7–100 %

Tillsyn och kontroller
Livsmedelssäkerhet 3688 st.
Djurens hälsa och välfärd 2423 st.
Växtproduktion 19 302 st.
Köttbesiktning 400,8 (milj. kg)

Kundupplevelse
3,09/4,0

Forskning
Refererade vetenskapliga publikationer 33 st.
Andra vetenskapliga publikationer 9 st.

ruokavirasto.fi
1,4 miljoner unika besökare
7,8 miljoner innehållsvisningar

Laboratorieundersökningar
Totalt 369 429 st.
Livsmedelssäkerhet 141 835 st.
Djurens hälsa och välfärd 183 818 st.
Förutsättningar för växtproduktion och växtproduktion 43 776 st.

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2023