Planering och uppföljning

Uppgifterna om Landsbygdsverkets verksamhetsplanering och uppföljning angående resultatstyrning är grupperade till resultatstyrningsdokument och övriga planerings- och uppföljningsdokument.  

Resultatstyrningsdokumenten är grupperade vidare till planer och uppföljningsdokument. Övriga planerings- och uppföljningsdokument är uppdelade i planer, värderingar och utredningar samt övriga dokument.

De centralaste planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten. Den centralaste uppföljningsinformationen framgår av bokslutet, särskilt av verksamhetsberättelsen, och av ministeriets ställningstagande därtill.

Innehållet på denna sida upprätthålls av Landsbygdsverket. Handlingarna finns på vår webbplats på finska.

Information om statens verksamhet, resurser och resultat finns på Netra, statsförvaltningens internetrapportering, som utvecklas och underhålls av Statskontoret.

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2018