Fastställande av identiteten vid hygienpasstest

Du får ett hygienpass om du får godkänt i hygienpasstestet. Identiteten ska vara fastställd så att hygienpasstestet kan presteras och hygienpasset beviljas till den person som utförde testet. Testerna ordnas av hygienpasstestare som har Livsmedelsverkets godkännande, och de fastställer testdeltagarens identitet då testdeltagaren lämnar in testblanketten till testaren efter testet.

I samband med kontrollen av identiteten säkerställer testaren att namnet och födelsedatumet på testblanketten och på identitetsbeviset är identiska. Det är också testarens skyldighet att kontrollera att personens ansikte motsvarar fotografiet på identitetsbeviset. Med tanke på livsmedelssäkerheten är det viktigt att det säkerställs med tillräcklig noggrannhet att hygienpasset endast beviljas till en person som utfört testet med godkänt resultat. Testaren beviljar hygienpasset med de uppgifter om namn och födelsedatum som den testade personen har skrivit på testblanketten. 

Vilka identitetshandlingar godkänns?

Identitetshandlingar som godkänns är följande giltiga dokument i original, som är försedda med fotografi:

 • Finländskt identitetskort
 • Finländskt pass
 • Finländskt körkort och mopedkörkort
 • Finländskt Fpa-kort (Obs! Med fotografi)
 • Utländskt identitetskort
 • Utländskt pass
 • Främlingspass (godkänns endast om det i främlingspasset inte har antecknats att det inte finns tillförlitliga bevis på dokumentinnehavarens identitet).
 • Resedokument för flykting (godkänns endast om det i flyktingens resedokument inte har antecknats att det inte finns tillförlitliga bevis på dokumentinnehavarens identitet)
 • Ett dokument som har utfärdats av en myndighet (polisen, gränsbevakningsväsendet) som innehåller en kopia av passet, myndighetens stämpel och som anger att passet tillsvidare innehas av myndigheten. Man kan använda detta dokument tillfälligt för att intyga sin identitet.
 • Uppehållstillstånd och uppehållskort som migrationsverket har beviljat för flyktingar, asylsökande eller andra immigranter. 

Vilka dokument duger inte för att fastställa identiteten?

Som identitetshandling duger inte:

 • utländskt körkort och mopedkörkort
 • fpa-kort utan foto
 • studentkort (inte ens om det är försett med fotografi)
 • bussbiljett (inte ens om det är försett med fotografi)
 • bibliotekskort (inte ens om det är försett med fotografi)
 • Eller dylikt.
Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022