Frågebanken

Datasystemet Frågebanken är testsystemets tekniska del, som är avsedd endast för hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket. Hygienpasstestarna kan logga in i systemet med sitt personliga användarnamn och lösenord. I frågebanken kan man exempelvis hämta ett hygienpasstest, mata in resultaten av hygienpasstestet och ta kontakt med Livsmedelsverket. Testarna kan också kontrollera sina kontaktuppgifter och beställningar av intyg och sända meddelanden till varandra i Frågebanken. Livsmedelsverket upprätthåller, utvecklar och övervakar testsystemet om hygienkompetens.

Testpåståendena i Frågebanken är Livsmedelsverkets egendom. Det är absolut förbjudet att skriva ut, kopiera, distribuera eller på något annat sätt använda testblanketter och testpåståenden för något annat ändamål än till att arrangera ett test som meddelats till Livsmedelsverket. Gamla och eventuellt överblivna testblanketter eller till exempel testblanketter som finns kvar efter ett annullerat hygienpasstest (eller påståenden som förekommer i dessa) får inte användas vid utbildningar eller till något annat ändamål. Testblanketter som inte används till att ordna ett hygienpasstest ska förstöras på lämpligt sätt (till exempel konfidentiella dokument som ska förstöras, förbränning, pappersstrimlare et cetera).

Testblanketter eller påståenden för ett hygienpasstest får inte överlåtas eller visas för testdeltagarna innan testet inleds och inte heller efter testet. Om hygienpasstestaren ordnar en utbildning före testet, är det förbjudet att använda andra påståenden än de som finns i Livsmedelsverkets modelltestblanketter vid utbildningen.

 

Hygienpasstestarna loggar in på frågebanken med sina personliga koder. Koderna får under inga förhållanden överlåtas till någon annan.

Logga in på databassystemet Frågebanken

 

Mer information på vår webbplats

Blankett för modelltest

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018