Sökningen som kompetenstestare är stängd tills vidare

Efter den 10 november 2015 handlägger Livsmedelsverket inte längre ansökningar för godkännande som kompetenstestare. Detta gäller tills vidare. Enligt 28 § 1 momentet i livsmedelslagen (23/2006) ska Livsmedelsverket godkänna kompetenstestare till ett antal som leder till en regionalt sett jämlik tillgång på kompetenstestare samt en tillräcklig tillsyn över kompetenstestare. Livsmedelsverket anser att det totala antalet kompetenstestare (cirka 2 000 kompetenstestare runt om i Finland) är utifrån livsmedelslagen tillräckligt tills vidare.

Det beslutas om att öppna sökningen till kompetenstestare först när man i något skede anser att behovet av nya kompetenstestare är tillräckligt stort. Det finns inga planer på att inom den närmaste framtiden öppna sökningen till kompetenstestare.

Livsmedelsverkets beslut om att tills vidare stänga sökningen till kompetenstestare på svenska