Utbildning för hygienpasstestare

Livsmedelsverket ordnar under 2021 sex kurser för hygienpasstestarna som Livsmedelsverket har godkänt.

 • Kursen genomförs via Teams.
 • Kurserna hålls på finska.
 • Kursen är avgiftsfri.

 

Kurstider och program

 

Utbildningar för gamla hygienpasstestare

to 23.9.2021 kl. 09.00-12.00 (max 250 pers.)

on 29.9.2021 kl. 09.00-12.00 (max 250 pers.)

fr 8.10.2021 kl. 09.00-12.00 (max 250 pers.)

Kurstillfällena 23.9.2021, 29.9.2021 och 8.10.2021 har samma innehåll. Utbildningen omfattar de viktigaste sakerna i testarnas arbete och de senaste ändringarna i systemet. Dessa kurstillfällen är för hygienpasstestare som har arbetat som testare under en längre tid. Du kan välja den tid som passar dig bäst. Det räcker med att du går ett kurstillfälle. Om du behöver bredare sammanfattning av testarens verksamhet du bör delta i ett kurstillfälle för nya testare.

Program

kl. 09.00       Allmänt om hygienpass-systemet (överinspektör Satu Meririnne)

                      Hygienpasstestarnas förpliktelser och rättigheter (Meririnne)

                      Ordnande av hygienpasstester och beviljande av hygienpass (Meririnne)

kl. 10.45       Paus

kl. 11.00       Hygienpasstestarnas Frågebank-datasystem www.kysymyspankki.fi (överinspektör Maria                                  Merinen)

kl. 11:50      Möjlighet att ställa frågor

kl. 12:00      Kursen avslutas

 

Utbildningar för nya hygienpasstestare

on 27.10.2021 kl. 09.00-15.00 (max 100 pers.)

to 4.11.2021 kl. 09.00-15.00 (max 100 pers.)

fr 12.11.2021 kl. 09.00-15.00 (max 100 pers.)

Kurstillfällena 27.10.2021, 4.11.2021 ja 12.11.2021 har samma innehåll. Utbildningen ska gå igenom bredare organisering av hygienpasstest och beviljandet av hygienpass, samt användning av Frågebank-datasystemet. Om du har fått ​​rättigheter för hygienpasstestare i år eller du har varit hygienpasstestare längre tid och behöver en översyn av hela systemet, delta i ett av följande tillfälle.  Du kan välja den tid som passar dig bäst. Det räcker med att du går ett kurstillfälle.

Program

kl. 09.00       Allmänt om hygienpass-systemet (överinspektör Satu Meririnne)

                      Hygienpasstestarnas förpliktelser och rättigheter (Meririnne)

kl. 10.00       Paus

kl. 10.05       Ordnande av hygienpasstester och beviljande av hygienpass (Meririnne och överinspektör                                  Maria Merinen)

kl. 11.00       Paus

kl. 11.05       Programmet fortsätter

kl. 12.00       Lunch

kl. 12.30       Programmet fortsätter

kl. 13.30       Paus

kl. 13.35       Hygienpasstestarnas Frågebank-datasystem www.kysymyspankki.fi (Merinen)

kl. 14:50       Möjlighet att ställa frågor

kl. 15:00       Kursen avslutas

 

Anmälning till kursen

 • Personligen i hygienpasstestarnas Frågebank, i avsnittet KONTAKTER – Välj ett meddelande till Livsmedelsverket – Annat meddelande.
 • Ange kurstiden i anmälan.
 • Anmälningarna till en kurs ska lämnas in senast en vecka före kursen.
 • Platserna fylls i anmälningsordning. Om en kurs är fullbokad meddelas om eventuella inhiberade platser till dem som står i kö.
 • Meddela om en eventuell inhibering i avsnittet Meddelanden senast en vecka före kursen.
 • Teams-inbjudan jämte föreläsningsmaterial skickas före kursen med e-post till dem som har anmält sig till kursen.

 

 Kursmaterial

 • Kursmaterialet finns på både finska och svenska.
 • Övrigt kursmaterial skickas senare per e-post med Teams-inbjudan till dem har anmält sig till kursen.
 • Hygienpasstestarna ombeds ta med sig livsmedelslagen (297/2021), Livsmedelsverkets föreskrift om hygienkompetens (7/2021) och Livsmedelsverkets anvisning om hygienpasstestarnas verksamhet (16020/9 4.5.2021)

 

Vid behov kan du fråga om mer information via Frågebankens avsnitt KONTAKTER – Välj ett meddelande till Livsmedelsverket – Annat meddelande.

 

Välkommen till kursen!

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2021