Behandling av klagan

Behandlingstiden varierar från fall till fall bland annat beroende på hur många utredningar som måste inhämtas för att avgöra ärendet. I regel behandlas klagomålen in den ordning som de lämnats in. Eftersom en klagan väntar på sin tur innan den bedöms tar en utförlig behandling av en klagan i allmänhet flera månader. Ytterligare information får du genom att ringa Livsmedelsverkets växel (029 530 0400) som vidarebefordrar begäran till föredragaren av ärendet.