Transportbidragen

Som nordligt stöd enligt i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen kan bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas

  • transportbidrag för kött,
  • mejerier beviljas transportbidrag för mjölk och
  • aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel.

Syftet med de här stöden är att bevara livskraften i de nordliga områdena i Finland och att minska olägenheter som orsakas av de långa avstånden.

 

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018