Karta över stöd- och styrningsområden (Lantmäteriverkets Kartplatsen)

Dessutom kan du se olika kartnivåer, till exempel miljöersättnings styrningsområden, i kartdelen av Viputjänsten.