Känner du till kraven för växtföljd?

Syftet med växtföljden är att bevara och förbättra markens bördighet.

Kravet på växtföljden betyder att ettåriga odlingsväxter måste bytas varje år på minst en tredjedel av den åkerareal som du besitter. Du kan odla samma ettåriga växt på samma areal i högst tre år i följd.

Kravet på växtföljden kommer att gälla 2023 för odlare som väljer Fånggrödor i miljöavtalet. Från och med 2024 gäller växtföljdskravet för alla gårdar.

Läs mer om växtföljdskravet för 2023 i Guiden om villkorlighet.

Kanner-du-till-vaxelbrukskraven.jpg

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2023