Ändringar i anmälan om djurantal kan göras 25.3–12.4.2024

25. mars 2024

Jordbrukaren kan korrigera de slaktuppgifter i anslutning till ersättning för djurens välbefinnande som anmälts i anmälan om djurantal 2023 fram till den 12 april.

Möjligheten till ändringar gäller inte andra månatliga djurantal för svin och fjäderfä som anmäldes i anmälan om djurantal.

Välbefinnandemätarens uppgifter saknas

I anmälan om djurantal anmäldes nu för första gången uppgifter enligt de nya stödvillkoren för ersättning för djurens välbefinnande.

Om jordbrukaren i sin ansökan om djurstöd hade valt åtgärden Förbättring av förhållandena i ersättningen för djurens välbefinnande, skulle hen i anmälan om djurantal uppge antalet slaktsvin, kalkoner och broilrar som slaktats halvårsvis samt deras välbefinnandemätaruppgifter.

En del av gårdarna har haft brister i anmälan av uppgifter. Största delen av gårdarna har bifogat slaktrapporterna till anmälan, men har inte sparat antalet djur eller antalet välbefinnandemätare under fliken slaktdjur.

Uppgifterna meddelas fritt formulerat till kommunen

Jordbrukaren ser de uppgifter som anmälts i anmälan om djurantal i Vipu-tjänsten eller i utskriften av anmälan. I en osäker situation lönar det sig för jordbrukaren att kontakta den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Jordbrukaren kan korrigera antalet slaktdjur och uppgifterna i välbefinnandemätaren till kommunen med en fritt formulerad skriftlig anmälan. Vid ändring av uppgifterna behöver jordbrukaren inte använda Vipu-tjänsten.