Ansökningarna om investerings- och startstöd för jordbruket börjar i april

22. mars 2023

Ansökningarna om investerings- och startstöd för jordbruket börjar i april. Den första stödperioden för investerings- och startstöd är 3.4–10.5.2023, men ansökningar kan inte göras genast i början av stödperioden. Livsmedelsverket informerar senare om den närmare tidpunkten då ansökningarna kan börja göras i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Villkoren för investeringsstöd för jordbruket och de objekt som stöds förblir i huvudsak desamma som under den föregående EU-finansieringsperioden. Från och med i år kan investeringsstöd för ett nytt lösdriftsstall för mjölkboskap endast beviljas om djuren har tillgång till en rasthage eller bete. Nya suggstall eller utvidgningar av dem stöds endast om man bedriver frigrisning i svinstallet. En grundlig renovering av ett suggstall förutsätter dock inte frigrisning.

Investeringsstöden för jordbruket finansierar allt mer gårdarnas satsningar på förnybar energi, åtgärder som främjar miljöns tillstånd och en hållbar produktion samt djurens välbefinnande och produktionens biosäkerhet.

Investeringar får i fortsättningen inledas på egen risk när ansökan anhängiggjorts. Tidigare fick genomförandet av investeringen inledas först efter ett positivt beslut.

Startstödet till unga jordbrukare underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar nya jordbrukare att börja inom branschen. Startstöd kan beviljas för jordbrukare under 41 år som inleder jordbruk. Villkoren för startstödet ändras inte nämnvärt. Som en ändring jämfört med den tidigare EU-finansieringsperioden kan ett lån som är kopplat till startstödet nu beviljas statsborgen. Utbetalning av startstöd ska i fortsättningen sökas med en separat ansökan om utbetalning.

De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd och om beviljade stöd.

Mer information vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
tfn 0400 933647
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi