Begäran om utredning av satellituppföljningen öppnas för besvarande

17. augusti 2023

Genom satellitbilder säkerställs att villkoren för åkerstöden iakttas. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling. I oklara fall ger satellituppföljningen upphov till begäran om utredning, som nu har öppnats för jordbrukarna. Begäran om utredning skickades lite under 35 000 stycken till 14 000 gårdar.

Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som strider mot de satellitbilder som tagits av åkerskiftet under växtperioden, får jordbrukaren en begäran om utredning gällande åkerskiftet i fråga.

Det kan till exempel vara fråga om att skiftet på basis av bilderna inte har slåttrats, även om växtligheten i enlighet med stödvillkoren borde slåttras. Största delen av begäran om utredning som öppnades i augusti 2023 gäller uttryckligen olika vallskiften.

Jordbrukare, kontrollera nya uppgifter i Vipumobilen

Begäran om utredning syns som en ny uppgift i mobilapplikationen Vipumobilen.

Jordbrukaren i första hand får den här veckan ett textmeddelande till sitt mobiltelefonnummer om en begäran om utredning av satellituppföljningen har öppnats för hen.

Även om jordbrukaren inte får ett textmeddelande, är det värt att öppna Vipumobilen och kontrollera statusen för uppgifterna.

Begäran om utredning gäller alltid ett helt jordbruksskifte. I den noggrannare beskrivningen redogörs för grunderna för begäran om utredning och svarsalternativen.

  • Om skiftet har anmälts och skötts på rätt sätt kan jordbrukaren svara på begäran om utredning med ett fotografi av sitt åkerskifte som innehåller lägesuppgifter.
  • Om en åtgärd enligt villkoren inte har vidtagits, kan jordbrukaren vidta åtgärden inom utsatt tid eller vid behov återkalla det stöd som hen ansökt om.
  • Även ansökan om åkerstöd kan ändras vid behov. Jordbrukaren kan göra ändringar i sin ansökan fram till den 2.10.2023.
  • Om ett kontrollbesök av åkertillsynen ska göras på gården kan ansökan dock inte längre korrigeras. Möjligheten att ändra ansökan upphör när NTM-centralens inspektör tar kontakt.

Vipumobilen är ett verktyg för jordbrukaren i begäran om utredning

Vipumobilen är Livsmedelsverkets avgiftsfria smarttelefonapplikation för kommunikation mellan jordbrukare och myndigheter. Jordbrukaren behöver applikationen för att svara på begäran om utredning.

Applikationen kan användas av gårdarnas kontaktpersoner, dvs. de primära jordbrukarna. Den primära jordbrukaren kan också ge en annan person fullmakt att använda Vipumobilen genom att ge personen rätt att uträtta ärenden via Viputjänsten. Applikationen kan laddas ner från Google Play eller App Store.

Fotografier som tagits med Vipumobilen sparas på applikationens server och är tillgängliga för jordbrukaren om hen vill svara på begäran om utredning med hjälp av ett fotografi som innehåller geografisk information.

Applikationsuppdateringar ger nya egenskaper

Vipumobilen utvecklas snabbt på det sätt som är typiskt för mobila applikationer. Applikationsversionen som publicerades i augusti öppnade möjligheten att behandla begäran om utredning. Den nya applikationsversionen som publiceras i början av september medför i sin tur en egenskap med hjälp av vilken jordbrukaren kan bifoga ett fotografi som tagits tidigare under växtperioden till begäran om utredning.

För att säkerställa att Vipumobilen fungerar lönar det sig för jordbrukaren att säkerställa att hen alltid har tillgång till den senaste versionen av applikationen. Det lönar sig också att alltid uppdatera smarttelefonens operativsystem och de bankapplikationer och webbläsare som används för inloggning.

Tips för att säkerställa att applikationen fungerar på din smarttelefon finns bland annat på Livsmedelsverkets YouTube kanal och spellista ”Vipumobilen”.

Mer information till den som ansöker om stöd
Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukare 17.8.2023
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Vår pressmeddelande 26.6.2023: Förnyelsen av åkerstöden medförde satellituppföljning och möjlighet att korrigera ansökan 

Mer information till medierna                                                                                                                

Ledande sakkunnig Kirsti Tuumi,

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi