Beslutsfattandet om investerings- och startstöd för jordbruket inleds

21. juni 2023

NTM-centralerna inleder beslutsfattandet om investeringsstöd för jordbruket och startstöd för unga jordbrukare från och med i dag. NTM-centralerna fattar först beslut om ansökningar som inkommit under den stödperiod som avslutats den 10 maj. Ansökningar om utbetalning och tillstånd att lyfta lån kan lämnas in senare i höst.

Ansökan om investerings- och startstöd inleddes i april. Under våren har jordbrukarna ansökt om investeringsstöd särskilt för energirelaterade investeringar samt för grundlig renovering och utvidgning av ladugårdar. Energiinvesteringarna har redan ökat i flera år och på basis av årets första stödperiod verkar det som om dessa investeringar fortfarande förblir höga. Jordbrukarna investerar till exempel i solpaneler.

Jordbrukarna gjorde under den första perioden sammanlagt 1 400 ansökningar med vilka de ansökte om drygt 64 miljoner euro i understöd och cirka 48 miljoner euro i räntestödslån. Av dessa var 106 ansökningar om startstöd för unga jordbrukare, med vilka man ansökte om cirka 4 miljoner euro i understöd och 15 miljoner euro i räntestödslån.

Ansökningarna om investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare är helt elektroniskt. Ansökan görs i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats för den nya EU-finansieringsperioden. De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd och om beviljade stöd.

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi