Beslutsfattandet om tillstånd att lyfta räntestödslån för jordbruksinvesteringar inleds

21. december 2023

NTM-centralerna kan nu börja fatta beslut om tillstånd att lyfta räntestödslån för investeringsstöd för jordbruk. Ansökan om tillstånd att lyfta lån inleddes den 5 december.

Utbetalningarna av investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare inleds i januari efter betalningsavbrottet vid årsskiftet. Betalningsavbrottet upphör den 5 januari 2024, varefter NTM-centralerna börjar fatta betalningsbeslut. Livsmedelsverket betalar ut understöd till lantbruksföretagarnas konton i takt med att NTM-centralerna behandlar betalningsansökningarna. Det totala understödsbeloppet som beviljats i år är cirka 80 miljoner euro. Cirka 240 nya jordbrukare har beviljats startstöd för unga jordbrukare 2023.

Utbetalning och tillstånd att lyfta lån söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). En omsorgsfullt ifylld utbetalningsansökan eller ansökan om tillstånd att lyfta lån påskyndar behandlingen. Anvisningar för ansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Man kan också be om råd av den egna NTM-centralen.

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
tfn 040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi