Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 13.3.

11. mars 2024

Livsmedelsverket betalar förhöjningen enligt de slutliga stödnivåerna för nordliga produktionsstödet för mjölk 2023 till mjölkgårdarna från och med 13.3.2024. Förhöjningen betalas i samband med den månatliga betalningen av produktionsstöd för mjölk.

Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,2–1,0 cent per liter mjölk. Förhöjning fördelas stegvis enligt stödområde. Efter höjningen är stödbeloppet 8,8–32,5 cent per liter.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 29.2.2024: Det nordliga stödet för mjölkproduktion och stärkelsepotatis har fastställts för 2023