Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 15.3.

8. mars 2023

Livsmedelsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för produktionsstödet för mjölk 2022 till mjölkgårdarna från och med 15.3.2023. Förhöjningen betalas i samband med de månatliga betalningarna av produktionsstöd för mjölk.

Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,2-0,3 cent per liter mjölk. Efter höjningen är stödbeloppet 7,6–31,5 cent per liter.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 2.3.2023: Det nordliga stödet för mjölkproduktion 2022 har fastställts