Höstanmälan flyttas framåt med en vecka – den nya anmälningstiden är 15.1–8.2.2024

21. december 2023

Höstanmälan öppnas för jordbrukarna i Viputjänsten 15.1.2024. Man kan göra anmälan och skicka den fram till 8.2.2024. Höstanmälan flyttas alltså framåt med en vecka jämfört med tidigare information.

Livsmedelsverket beklagar att anmälningstiden flyttats. Förflyttningen av höstanmälan inverkar inte på utbetalningen av stöd.

Höstanmälan kompletterar ansökan om åkerstöd

Nästan alla gårdar ska göra en höstanmälan om vintertida växttäcke. Under vintersäsongen ska 33 procent av åkerarealen och arealen av permanenta grödor vara täckt av växttäcke. Kravet är en del av villkorligheten, dvs. till grundvillkoren för jordbrukarstöd, där ett äkta växttäcke, stubb, reducerad bearbetning eller växtavfall godkänns. Stödsökande måste i höstanmälan uppge växttäckesslagen för alla åkerskiften för granskning av minimiväxttäcke.

I höstanmälan uppges dessutom åtgärdsskiftesarealer för växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.

Jordbrukarens höstanmälan påverkas av vilka stöd och åtgärder hen har ansökt om vid ansökan om åkerstöd. Utöver vintertida växttäcke anges följande i höstanmälan:

  • använda växtskyddsmedel (ekologiska gårdar och de som inom miljöförbindelsen förbundit sig till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter)
  • främjande av cirkulär ekonomi (åtgärd inom miljöförpliktelse)
  • hantering av avrinningsvatten
    (åtgärd inom miljöförpliktelse)
  • fågelåkrar (åtgärd inom miljöförpliktelse).

Ytterligare information till jordbrukaren: