Investeringarna i ladugårdar minskar – jordbrukarna investerar nu i energi

23. januari 2023

Gårdarnas investeringar i energiproduktion ökade i fjol för andra året i följd. NTM-centralerna finansierade energiinvesteringar till ett belopp av 31 miljoner euro, vilket är tre gånger mer än tidigare år. Finansiering beviljades för bland annat 11 biogasanläggningar.

De senaste två åren har mjölk- och köttproducenterna gjort betydligt färre investeringar i ladugårdar än tidigare. År 2022 beviljade NTM-centralerna mindre än 20 miljoner euro i bidrag för investeringar i ladugårdar, medan motsvarande belopp 2019 var över 60 miljoner euro. Cirka 150 projekt beviljades finansiering under fjolåret. I bästa fall har dock över 300 projekt per år beviljats finansiering. De investeringar i ladugårdar som beviljades finansiering under fjolåret är också mindre till omfattningen än genomsnittet. De största orsakerna till att investeringarna i ladugårdar minskat är att kostnaderna för jordbruket har stigit och att Valios mejerier har tagit i bruk produktionsavtal inom mjölkproduktionen.

Antalet nya jordbrukare minskar ytterligare

Antalet nya jordbrukare som etablerar sig började minska efter 2018, när systemet med avträdelsestöd upphörde. År 2018 inledde 470 jordbrukare eller rennäringsidkare som fått startstöd gårdsbruksverksamhet. Sedan dess har antalet startstöd som beviljas årligen minskat år för år. År 2022 beviljades 196 nya jordbrukare och 12 rennäringsidkare startstöd.

Investerings- och startstöden förnyar den inhemska livsmedelsproduktionen

År 2015–2022 beviljade NTM-centralerna nästan 900 miljoner euro i stöd för investeringar i jordbruket och för att inleda gårdsbruksverksamhet. Räntestödslån beviljades till ett belopp av 1,2 miljarder euro och statsborgen till nästan 80 miljoner euro. Mer än 2 200 nya jordbrukare beviljades startstöd för att inleda gårdsbruksverksamhet.

Flest investerings- och startstöd beviljades av NTM-centralerna i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten. Största delen av gårdarna i Finland ligger inom dessa NTM-centralers områden. I alla dessa regioner översteg beloppen av både bidrag och räntestödslån 100 miljoner euro under perioden 2015–2022. Flest bidrag och räntestödslån beviljades av NTM-centralen i Södra Österbotten, där beloppen uppgick till 144 miljoner euro i bidrag och 195 miljoner euro i räntestödslån.

En ny finansieringsperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitik inleds i år. Livsmedelsverket informerar när ansökningarna om investerings- och startstöd för finansieringsperioden 2023–2027 öppnas.

Tabell: Strukturstöd enligt stödobjekt 2022, strukturstöd enligt stödobjekt 2015–2022, antal strukturstöd 2015–2022 (pdf)

Strukturstöd enligt stödobjekt 2022 (png)

Strukturstöd enligt stödobjekt 2015–2022 (png)

Antal strukturstöd 2015–2022 (png)

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
tfn 0400 933 647
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi